09
Th8

Tiết lộ vật may mắn không rời của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

Chính Hoàng Xuân Vinh thừa nhận, việc anh bắn được 10.7 điểm ở loạt cuối cùng vừa là xuất thần, vừa có yếu tố may mắn. Có lẽ, may...

Read More