Nhẫn vương miệng kim cương Mỹ

2.500.000 2.200.000