Nhẫn hình voi huyết sưa

4.000.000 3.000.000

Mặt chính diệnMặt trái Đằng sau Mặt phải Chất lượng tuyệt đối 100% thực tế