Mặt Di Lặc Ốp Vàng 10k Kết Hợp Lông Đuôi Voi

3.000.000

Nhận tạc mặt dây chuyền quan công, di lặc, quan âm theo yêu cầu của khách hàng.