Mặt Dây Chuyền Quan Âm Ngồi Tòa Sen Chưa Ốp Vàng

2.000.000

Nhận tạc mặt dây chuyền theo yêu cầu của khách hàng.